021-88366081-2

info@mttiran.com

تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان،

روبروی پژوهشگاه نیرو، خیابان گل افشان شمالی، کوچه یکم، پلاک 1، واحد 7

دوره های آموزشی سیستم های مکان یاب خطای ارت فالت DC


برگزاری دوره های آموزشی سیستم های مکان یاب خطای ارت فالت DC برای مجموعه های نیروگاهی با بهره گیری از تجهیزات BENDER آلمان